W Europie od lat jak grzyby po deszczu wyrastają rozmaite ekologiczne obiekty. W Niemczech i Hiszpanii jest łącznie ponad 20 tys. elektrowni wiatrowych. Nie brakuje też spalarni śmieci, w całej Unii Europejskiej jest ich prawie 400. My nie mamy się czym pochwalić. Gdzieniegdzie bateria słoneczna zamontowana na dachu przez pasjonata, zaledwie 63 wiatraki produkujące energię i jedna spalarnia śmieci. Do tego przestarzałe oczyszczalnie, a w niektórych miejscowościach - brak kanalizacji. Do tej pory na ekologiczne inwestycje w Polsce po prostu nie było pieniędzy. Teraz może się to zmienić.

Unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13, który Polska przyjęła w grudniu 2007 r., to największy tego typu program w historii Wspólnoty. Na jego realizację przewidziano 37,6 mld euro, a dodatkowe środki na tzw. pomoc techniczną to 581,3 mln euro. Na co pójdą pieniądze? Unia zamierza wesprzeć w Polsce 15 priorytetów. Wśród tych związanych z ekologią znalazły się: gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (1,430,3 mln euro), zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (655 mln euro) przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (667 mln euro), ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (105,6 mln euro), drogowa i lotnicza sieć TEN-T (10 548,3 mln euro), transport przyjazny środowisku (12 062 mln euro), bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (3 465,3 mln euro), infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (1 403 mln euro), bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (1 693,2 mln euro).

Unia preferuje duże projekty realizowane np. przez gminy, samorządy czy firmy, które zechcą np. postawić elektrownie wiatrową albo wybudować spalarnie śmieci. By zyskać środki należy wypełnić wnioski i wystartować w konkursie. Od lipca trwa już przyjmowanie wniosków na konkursy o dofinansowanie: ochrony gatunków i siedlisk , szkoleń i aktywnej edukacji dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę i środowisko. Są też projekty, które rozpatrywane będą poza konkursem np. indywidualne. Więcej informacji pod nr. tel. 022 461 39 30 lub pod adresem poiis@mrr.gov.pl.