• Sieć kanalizacyjna we Wrocławiu będzie czyszczona wodą z deszczu
  • Spółka buduje cztery zbiorniki retencyjne w Porcie Południowym
  • W ramach renowacji najczęściej korzysta się z metody CIPP

Osiem z planowanych na ten rok inwestycji obejmie sieć kanalizacyjną, 11 wodociągową, a 12 sieć wodociągowo-kanalizacyjną. W poprzednim roku firma ogłosiła 20 tego typu postępowań, a ich łączna wartość wyniosła około 60 mln zł: po siedem zadań objęło kanalizację i wodociągi, a sześć sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Średnio każdego roku spółka odnawia około 6 km sieci wod-kan. W ostatnich latach ciężar środków finansowych był kierowany na rozwój nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, niemniej jednak istniejąca sieć jest stale diagnozowana, a jej renowacja jest przeprowadzana w miejscach, które tego wymagają – informuje nas Martyna Bańcerek, rzecznik prasowy spółki.


W około 50% przypadków system wod-kan we Wrocławiu odnawiany jest przy użyciu metod bezwykopowych. Pierwszą tego typu renowację wykonano w 1993 r. Była to modernizacja syfonu przy moście Mieszczańskim, wykonywana przy użyciu metody CIPP (ang. Cured In Place Pipe). Dziś to właśnie ten sposób bezwykopowej renowacji jest najczęściej wykorzystywany przez tę firmę.

Zmiany klimatu a budowa kanalizacji deszczowej

Wszystkie polskie miasta są narażone na skutki zmian klimatu. Obecnie obserwuje się takie sytuacje, że w centrach miast temperatura jest o kilka stopni wyższa niż w terenach pozamiejskich. Równocześnie w tych samych miejscach pojawiają się susze oraz ulewy. Zdaniem ekspertów w przyszłości takich zjawisk będzie jeszcze więcej. Z tego powodu MPWiK Wrocław prowadzi szereg projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Takim przedsięwzięciem jest np. remont przepompowni deszczowej przy ul. Otyńskiej.

Z kolei jedną z ciekawszych inwestycji jest rozbudowa i przebudowa systemu odprowadzającego wodę z dachów budynków Zakładu Produkcji Wody Na Grobli. Zmodernizowany układ (powstanie 0,7 km kanalizacji deszczowej) będzie odprowadzać wodę deszczową do istniejącego już stawu osadowego, który po uszczelnieniu ma pełnić rolę zbiornika retencyjnego. W rejonie stawu powstanie pompownia, dzięki której za pomocą hydrantów retencjonowaną deszczówką będą zasilane zbiorniki specjalistycznych pojazdów do czyszczenia kanalizacji. Wartość tej inwestycji to ponad 1,6 mln zł. Przewidujemy, że prace zakończą się jesienią tego roku – przekazuje Martyna Bańcerek.


Największe inwestycyjne zadanie spółki na ten rok to budowa czterech zbiorników retencyjnych w Porcie Południowym. Każdy z nich będzie mieć 15 tys. m3 pojemności (50 m średnicy, 15 m wysokości). Będą służyć do retencjonowania ścieków ogólnospławnych z okresu pogody deszczowej ze zlewni kolektora Południowego, co ograniczy działanie przelewów. Zgromadzone w nich ścieki do oczyszczalni będą przesyłane w okresie jej mniejszego obciążenia – informuje rzecznik. W tym przypadku przeprowadzenie wszystkich prac pochłonie 77,8 mln zł.

Przeczytaj także: We Wrocławiu znów będą łapać deszcz