Z ekonomicznego punktu widzenia zbudowanie sieci prowadzącej do wszystkich domów w Gminie Świecie jest możliwe, ale nieopłacalne. Wiele domów wybudowanych jest z dala od skupisk ludzkich, często kilka kilometrów od najbliższej nitki kanalizacyjnej. Jedynie miejscowość Kozłowo w najbliższym czasie doczeka się doprowadzenia sieci - inwestycja, której koszt szacuje się na 2,5 mln zł, ruszy w przyszłym roku. Dotacja unijna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowić będzie 1 mln zł.

Propozycją do przyszłorocznego budżetu gminy jest złożenie pewnej kwoty z tej sumy, przeznaczonej dla osób, które chcą same zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków.

Technologia ta zdobywa coraz większą popularność. Ścieki trafiają do znajdującego się pod ziemią osadnika gnilnego wyposażonego w specjalne filtry oczyszczające. Odsączona woda trafia do rozprowadzonych pod ziemią rur, gdzie następnie wchłaniana zostaje przez glebę. Oczyszczanie ścieków jest kombinacją metody mechanicznej i biologicznej. Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Raz do roku kontrolowany jest stan filtra i poziomu osadu. Rozwiązanie to jest również wielokrotnie tańsze od użytkowania szamba. W przypadku oczyszczalni jedyny koszt to usunięcie osadu, odbywające się raz na dwa, trzy lata. Sama instalacja to wydatek około 7-9 tys. zł. Prawdopodobnie w przyszłym roku, za sprawą dotacji z gminy, będzie można liczyć na obniżenie tych kosztów o połowę.

Rozwiązanie to wykluczone jest jednak na terenach podmokłych lub z płytkimi wodami podziemnymi. Dotyczy to przede wszystkim domostw w Dolinie Dolnej Wisły. Dla nich przewidziano pomoc przy budowie szczelnych szamb.