Ministerstwo Środowiska zaproponuje nowy system naliczania opłat, zgodnie z którym najwięcej zapłacą ci, którzy nie oszczędzają polskich zasobów wodnych. Stawki znajdą się w nowym projekcie Prawa wodnego. Zgodnie z nimi opłaty nakładane na poszczególne podmioty będzie zależny od ilości zużywanej przez nie wody. Oznacza to, że jeśli ktoś będzie zużywał więcej wody, będzie miał wyższą stawkę.

"Jeżeli pobór nie będzie szkodził zasobom wody, opłata będzie niższa, w przeciwnym wypadku wzrośnie" - wyjaśnia wiceminister środowiska Mariusz Gajda.