Jak powiedział cytowany w komunikacie Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska, „Zakończyliśmy prace nad projektem ustawy Prawo wodne i oddajemy go pod osąd społeczny. Jest to nasza propozycja prawnego kręgosłupa reformy gospodarki wodnej”.

Przede wszystkim, zgodnie z nowymi wytycznymi, struktura organizacyjna administracji wodnej zostanie uporządkowana pod tym kątem, by było wiadomo, kto i za co odpowiada.

Konieczne jest też stworzenie efektywnego systemu finansowania opartego na opłatach za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej przy gospodarowaniu wodami. Zauważono również, że na gospodarkę wodną należy spojrzeć całościowo, a nie oddzielnie, na różne związane z nią sektory.

Nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami – nowela prawa wodnego

Polska potrzebuje stabilnego modelu gospodarki wodnej