Projekt o nazwie "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy Aleksandrów" obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kolektora zachodniego II oraz ułożenie 43 km sieci kanalizacyjnej na terenie Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa. Obecnie sieć wodociągowa na terenie gminy ma łącznie długość 36 km. Realizację projektu rozłożono na lata 2008-13.

W Zgierzu budowę wodociągów podzielono na 11 kontraktów, z czego dziewięć już jest podpisanych i realizowanych. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2010 roku. Najbardziej zaawansowane są prace wodociągowe w Pabianicach. Zakończono już 30 proc. inwestycji, choć pojawiły się problemy finansowe. Gdy podpisywano kontrakt, kurs euro wynosił 4,60 zł, a nie około 3 zł. Miasto musiało z tego powodu dołożyć 15 mln złotych z budżetu.