Średnica większego otworu wierconego w twardym, abrazyjnym piaskowcu wyniosła 660mm (26”). Głębokość otworu osiągnęła 180m poniżej powierzchni terenu. Rzeczą warta odnotowania była zastosowana technologia poszerzania otworu tzw. push reaming otwierająca otwór od strony urządzenia wiertniczego. Lucas wykorzystał swoje największe urządzenie American Augers DD1080. Inwestorem przedsięwzięcia była firma Sydney Water. Celem projektubyło włączenie do sieci kanalizacyjnej Sydney kilku tysięcy posesji z rejonu Mount Victoria, Blackheath and Medlow Bath. Była to najdłuższa jak do tej pory instalacja HDD zrealizowana w Australii i jedna z najdłuższych na świecie.