Na chwilę obecną większość prac projektowych dobiega końca i rozpoczyna się realizacja zamówień na roboty budowlane. Działania inwestycyjne podzielono na 33 kontrakty na roboty budowlane i 5 na usługi.

W rejonie Kołobrzeg finalizuje się realizacja dwóch umów, a w styczniu zakończyły się prace przy budowie blisko 108 km sieci kanalizacyjnej i ponad 40 km sieci wodociągowej. Kolejne rejony objęte projektem to Białogard i Szczecinek. Tam również odbywają się intensywne prace.

Całkowitą finalizację inwestycji przewiduje się na grudzień 2010 r. Łącznie na terenach objętych projektem zostanie wybudowane ok. 955 km sieci wodociągowej i około 1382 km sieci kanalizacyjnej, stacja uzdatniania wody i dwie oczyszczalnie ścieków. Zmodernizowanych i rozbudowanych zostanie dziesięć oczyszczalni ścieków wraz z ich infrastrukturą.

Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" realizują: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz spółki wod-kan z Białogardu, Szczecinka i Kołobrzegu. Zasięg inwestycji obejmie 22 gminy województwa zachodniopomorskiego (242 tys. mieszkańców).

Prace przyczynią się do poprawy oraz ochrony stanu środowiska. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie wyposażenie całej aglomeracji w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków.