Kanalizacja w centrum Katowic była stara i zniszczona przez szkody górnicze. Najgorzej było na Sokolskiej, Teatralnej, Warszawskiej, Pawła, Wodnej i Górniczej. Prace rozpoczęły się w 2005 roku. Robotnicy rozkopali wówczas część śródmieścia, pozamykali odcinki ulic, autobusy jeździły objazdami.

Prace przy remoncie kanalizacji miały się zakończyć jesienią 2006 roku, ale na początku 2007 końca robót nie było widać. Na dodatek władze miasta zerwały umowę z Hydrobudową 6, która kanalizację przebudowywała. Powodem była opieszałość wykonawcy.
Terminy goniły nieubłaganie, bo projekt wymiany sieci kanalizacyjnej był dofinansowany przez Unię Europejską. Rok temu, po przerwie w pracach, miasto znalazło nowego wykonawcę - częstochowski Sanimet. - Firma zdążyła na czas. Cała kanalizacja została już wymieniona.

W poniedziałek uroczyście otwarto przebudowaną oczyszczalnię ścieków w dzielnicy Szopienice. - Wymiana kanalizacji i modernizacja oczyszczalni trwały równolegle. Zakończenie tego projektu jest pierwszym krokiem w kierunku przebudowy rynku w Katowicach.