Pierwszy kontrakt dla SC ECOAQUA SA Calarasi wart jest 80 mln euro i obejmuje modernizację sieci wodociągowej i infrastruktury kanalizacyjnej w pięciu miastach regionu Calarasi. Program zawiera 11 odrębnych projektów zakładających renowację i budowę sieci wodociagowej, kolektorów kanalizacyjnych, stacje uzdatniania wody pitnej i oczyszczalnie ścieków.

Drugi kontrakt realizowany dla SC AQUASERV SA Tulcea ma budżet określony na 115 mln euro. Przewiduje kompleksowy zakres robót modernizacyjnych w czterech miastach regionu Tulcea. Obydwa projekty zaplanowano na lata 2009 - 2013.

.