Inwestycja jest jedną z największych tego typu w Polsce. Wśród projektów, które zdobyły uznanie Komisji Wspólnot Europejskich, projekt „Gospodarka Ściekowa w Tychach” uzyskał dofinansowanie w wysokości 75 093 900 EUR. Stanowi to 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (kosztów prac, które mogły zostać zakwalifikowane do dofinansowania).
Gospodarka Ściekowa w Tychach” przewiduje skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy przy współfinansowaniu zadania z Funduszu Spójności. Programem objęte są kolejno następujące dzielnice: Wygorzele, Jaroszowiec, Cielmice, Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wilkowyje, Mąkołowiec oraz Czułów.

System kanalizacyjno-ściekowy w powyższych dzielnicach nie funkcjonuje, bądź też występują tylko jego fragmenty często wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem co powoduje realne zagrożenie ekologiczne dla wód gruntowych na obszarze gminy.  Problem ten najbardziej dotyka mieszkańców Starych Tychów, gdzie istniejący system kanalizacji nie spełnia swej roli. Przemieszanie systemów, nieprawidłowe podłączenia oraz braki w uzbrojeniu powodują zrzut ścieków bezpośrednio do środowiska, a w czasie intensywnych opadów zatapianie niższych kondygnacji wodami opadowymi ze ściekami sanitarnymi.

Realizacja tej inwestycji pozwoli na bezpośrednie przyłączenie do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej 21 tys. mieszkańców Tychów oraz na zwiększenie ilości usuwanych w oczyszczalni ścieków zanieczyszczeń. Dzięki temu na inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta tj. 130 tys. osób, a miasto stanie się miejscem atrakcyjnym dla inwestorów.

W ramach programu powstanie łącznie 322,2 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
  • 143,1 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  • 14,4 km rurociągów tłocznych,
  • 133,8 km kanalizacji deszczowej,
  • 30,9 km sieci zaadaptowanej deszczowej lub sanitarnej
  • Powstaną ponadto 24 pompownie ścieków