Realizacja projektu pochłonie kwotę 320 mln zł, a inwestor (GIWK) chce pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych, jakie pokryje połowę tych kosztów. W sytuacji nieotrzymania wymaganych środków z kasy UE, część założeń projektowych nie zostanie zrealizowana.
Decyzja z Brukseli będzie znana jesienią, jednak już wcześniej ruszą przygotowania.
Jeśli decyzja nie będzie pomyślna, tzn. dofinansowanie będzie mniejsze, niż założono w GIWK, wykonane zostaną najważniejsze założenia projektu.
Obecnie inwestor ma fundusze m.in. na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla stadionu w Letnicy, budowę sieci wodociągowej w ciągu ul. Zagroble i przebudowę przepompowni ścieków na ul. Pomorskiej, Myśliwskiej, Kochanowskiego i Wiewiórczej.
Gdy jednak zostanie przyznane dofinansowanie w oczekiwanej wielkości, do 2013 r. 99,2% Gdańska będzie skanalizowane.

Obecnie realizowany jest I etap Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego, który zakończy się w 2010 r. Obejmuje on oczyszczalnię Zaspa, modernizację oczyszczalni Wschód, budowę kolektora Ołowianka i magistrali wodociągowej Gdańsk-Południe. Działania w ramach tego etapu trwają już od 2006 r. i dotychczas wydano na nie 215 mln EUR, z czego 91 mln EUR stanowiło dofinansowanie unijne.