Program zakłada możliwość skorzystania z dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni. Plan będzie realizowany w przypadku uzyskania przez Miasto dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto będzie mógł się ubiegać o dotację? Wszystkie osoby planujące zmianę sposobu odprowadzania ścieków poprzez likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz właściciele nowych budynków, którzy zamierzają wybudować przydomową oczyszczalnię. Głównym warunkiem uczestnictwa w programie jest zamieszkiwanie na obszarach, które nie są i nie będą w najbliższym czasie uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej.

Jeszcze w tym roku planuje się montaż maksymalnie 10 przydomowych oczyszczalni. Ta liczba będzie sukcesywnie wzrastać w następnych latach, aż do 50 oczyszczalni planowanych w 2011r. Koszt inwestycji wynosi 10 tys. zł i obejmuje koszt zakupu i montażu urządzeń przydomowej oczyszczalni.

Jednak wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 50% wart. zadania. Dopuszczalne jest dofinansowanie inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej oczyszczalni (wówczas 75% dofinansowania, ale nie więcej niż 5 000 zł w przeliczaniu na jednego właściciela budynku mieszkalnego).