Ścieki z oczyszczalni ,,Dębogórze'' trafiają kolektorem do brzegu Zatoki Puckiej w miejscowości Mechelinki, gdzie znajduje się jego wylot.
Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska i spełnić wymogi krajowe oraz unijne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, PEWIK GDYNIA sp. z o.o. prowadzi prace, dzięki którym ścieki będą odprowadzane kolektorem podwodnym w głąb zatoki.
Po zakończeniu inwestycji ścieki z oczyszczalni Dębogórze będą odprowadzane w odległości około 2,3 km od brzegu, na głębokości blisko 8 m. Takie rozwiązanie spowoduje, iż powstaną warunki lepszego rozcieńczania ścieków oczyszczonych, poprawiając tym samym stan środowiska naturalnego w rejonie Zatoki Puckiej i okolicach.
Wartość tej inwestycji to około 8 mln EUR. Zakończenie działań planuje się na październik 2009 r.
Przy realizacji zastosowane będą rury polietylenowe DN1300, a ich łączna długość wyniesie blisko 2,5 km. Rury te zostały wykonane w norweskiej fabryce w Stathelle. Cały rurociąg podzielono na cztery odcinki o długości około 600 m każdy.

Koszty realizacji całego projektu pn. „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” to około 69 mln EUR. Blisko 33 mln EUR zostało pozyskane na ten cel ze środków unijnych (Fundusz Spójności).