Wysoki poziom wód gruntowych przy jednoczesnym braku możliwości prowadzenia odwodnienia spowodował konieczność zastosowania technologii bezwykopowych. Inwestycja objęła między innymi wykonanie 4988 m kolektora DN 800 w technologii mikrotunelowania. Wykorzystano rury przeciskowe z polimerobetonu o średnicy zewnętrznej 960 mm dostarczone przez Amitech Poland. Dodatkowo jako szyby startowe i odbiorcze zaprojektowano studnie żelbetowe opuszczane metoda studniarską o średnicy 3,2 m (studnia startowa) i 2,5 m (studnia odbiorcza) w ilości 84 szt., które nie wymagają prac odwodnieniowych. Jest to prawdopodobnie największy w Polsce projekt mikrotunelowy realizowanych przy zastosowaniu tego typu studni. Krótki termin zakończenia inwestycji. sprawił, że roboty były prowadzone jednocześnie z użyciem kilku urządzeń do robót mikrotunelowych Herrenknecht AVN 800. Część robót przeciskowych na zlecenie generalnego wykonawcy wykonała firma Sonntag.