W modernizacj zostana użyte filtry membranowe, dzięki którym nie przeciśnie się żadna bakteria. Ponadto zastosowanie takich filtrów stanowi najskuteczniejszą ze znanych metod zabezpieczenia wody przed skażeniem. Jarosław jest drugim miastem w Polsce (po Suchej Beskidzkiej) wdrażającym technologię uzdatniania wody w wodociągach miejskich.
   
System uzdatniania wody za pomocą metody ultrafiltracji, już od kilku lat z powodzeniem stosowany jest w USA i w krajach Europy Zachodniej, przynosząc wymierne korzyści w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz w miejskich stacjach wodociągowych - czytamy na stronie internetowej Serwisu Ziemi Jarosławskiej.

Sam proces polega na mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń. Głównym atutem zastosowania nowego systemu jest produkcja wody o wysokiej jakości, w zasadzie bez udziału środków chemicznych oraz przy zachowaniu jej właściwości (soli mineralnych i mikroelementów). Metoda ultrafiltracji w sposób całkowity eliminuje skażenie bakteriologiczne, specjalne pionowe membrany zatrzymywać będą zanieczyszczenia powyżej 0,05 mikrometra.

Koszt inwestycji szacuje się na 7 mln, z czego 60 % zadania sfinansuje Unia Europejska w ramach Priorytetu II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Działanie 4.1 "Infrastruktura ochrony środowiska" Schemat B - zaopatrzenie w wodę.