W tym roku gmina zlikwidowała już pięć szamb. Do końca roku pozbędzie się pięciu kolejnych. W mieście pozostanie jeszcze 20 szamb, które będą likwidowane w następnych latach. Wpięcie jednego budynku do kanalizacji to koszt ok. 5 tys. zł. Takie informacje podała POLSKA Gazeta Wrocławska .

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i czystości podwórek. W innych dolnośląskich małych miasteczkach również likwiduje się szamba, lecz władze nie finansują przyłączy. Jedynie umożliwiają podłączenie się do budowanej sieci.

Warto wspomnieć, iż do 2015 r. wszystkie miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków (traktat akcesyjny).