Projekt jest częścią zakrojonego na szeroką skalę inwestycji Hong Kong Harbour Area Treatment Scheme (HATS) obejmującego budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków w rejonie portu morskiego. Nowa infrastruktura ma znacząco  poprawić stan środowiska naturalnego.

Prace będą polegały na zaprojektowaniu i budowie głębokiego kolektora ściekowego na dystansie 7500m. Instalacja będzie wymagała wykonania tunelu przebiegającego na głębokości od 70 do 120 metrów. Następnie dwie bliżniacze, instalacje owalnych kolektorów (1.38 - 1.65m) będą umieszczone wewnątrz tunelu.

Prace konstrukcyjne rozpoczną się w sierpniu 2009, a oddanie tunelu do użytku zaplanowano na październik 2013 roku.
Wykonawcy będą musieli sprostać skomplikowanej budowie geologicznej wynikającej z faktu prowadzenia prac tunelowych na znacznych głębokościach.