Pieniądze zostały rozdysponowane w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa w Priorytecie IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska).

Projekty, które otrzymają dofinansowanie:

1. Gmina Dzierżoniów - „Budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik”- wysokość dofinansowania: 817 tys. zł (wartość projektu: 1 mln 415 tys. zł);
2. Gmina Sobótka - „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki   oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice”- wysokość dofinansowania: 3 mln 054 tys. zł (wartość projektu: 4 mln 772 tys. zł);
3. Gmina Bardo - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk”- wysokość dofinansowania: 18 mln 604 tys. zł (wartość projektu: 22 mln 896 tys. zł);
4. Gmina Kłodzko - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach - III etap”- wysokość dofinansowania: 6 mln 428 tys. zł (wartość projektu: 9 mln 603 tys. zł);
5. Gmina Nowogrodziec - „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę do "Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowogrodziec - Wykroty" wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Godzieszowie w gminie Nowogrodziec”- wysokość dofinansowania: 603 tys. zł (wartość projektu: 804 tys. zł);
6. Gmina Męcinka - „Rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie gminy Męcinka-budowa Stacji Uzdatniania Wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek-Sichów oraz sieci wodociągowo-przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka”- wysokość dofinansowania: 4 mln 926 tys. zł (wartość projektu: 7 mln 092 tys. zł);
7. Gmina Legnickie Pole - „Budowa sieci wodociągowej we wsi Strachowice   oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole - etap II i III”- wysokość dofinansowania: 6 mln 025 tys. zł (wartość projektu: 10 mln 448 tys. zł);
8. Gmina Brzeg Dolny - „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jodłowicach”- wysokość dofinansowania: 1 mln 967 tys. zł (wartość projektu 2 mln 314 tys. zł);
9. Gmina Malczyce - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chomiąża”- wysokość dofinansowania: 2 mln 565 tys. zł (wartość projektu 4 mln 117 tys. zł);
10. Gmina Radwanice - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łagoszów Wielki i Dobromil w gminie Radwanice”- wysokość dofinansowania: 4 mln 779 tys. zł (wartość projektu: 6 mln 549 tys. zł);
11.    Gmina Kłodzko - „Budowa wodociągu w północno-zachodniej części Gminy Kłodzko”- wysokość dofinansowania: 13 mln 968 tys. zł (wartość projektu: 19 mln 714 tys. zł);
12.    Gmina Kostomłoty - „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach”- wysokość dofinansowania: 9 mln 823 tys. zł (wartość projektu: 15 mln 253 tys. zł);
13.    Gmina Wąsosz - „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Ługi, Unisławice, Bartków”- wysokość dofinansowania: 3 mln 258 tys. zł (wartość projektu: 5 mln 035 tys. zł);
14.    Gmina Bolków - „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek”- wysokość dofinansowania: 13 mln 132 tys. zł (wartość projektu: 15 mln 449 tys. zł);
15.    Gmina Stronie Śląskie - „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice”- wysokość dofinansowania: 9 mln 957 tys. zł (wartość projektu: 12 mln 604 tys. zł);
16.    Gmina Twardogóra - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra”- wysokość dofinansowania: 8 mln 849 tys. zł (wartość projektu: 11 mln 959 tys. zł);
17.    Gmina Wojcieszów -  „Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Wojcieszów”- wysokość dofinansowania: 11 mln 166 tys. zł (wartość projektu: 14 mln 893 tys. zł);
18.    Gmina Udanin - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin”- wysokość dofinansowania: 4 mln 216 tys. zł (wartość projektu: 5 mln 437 tys. zł);
19.    Gmina Gromadka - „Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z  przyłączami: Motyle, Pasternik-Nowa Kuźnia, gmina Gromadka (budowa sieci wodociągowej Pasternik-Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce)”- wysokość dofinansowania: 4 mln 277 tys. zł (wartość projektu: 9 mln 144 tys. zł);
20.    Gmina Radwanice - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Radwanice i Łagoszów Wielki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków”- wysokość dofinansowania: 7 mln 034 tys. zł (wartość projektu: 15 mln 773 tys. zł);
21.    Gmina Świdnica - „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”- wysokość dofinansowania: 11 mln 464 tys. zł (wartość projektu: 14 mln 408 tys. zł);
22.    Gmina Żórawina - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie”- wysokość dofinansowania: 6 mln 702 tys. zł (wartość projektu: 8 mln 484 tys. zł);
23.    Gmina Złotoryja - „Budowa ujęcia wody i zakładu uzdatniania wody          w miejscowości Gierałtowiec”- wysokość dofinansowania: 2 mln 074 tys. zł (wartość projektu: 2 mln 518 tys. zł);
24.    Gmina Osiecznica - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie”- wysokość dofinansowania: 2 mln 926 tys. zł (wartość projektu: 4 mln 181 tys. zł);
25.    Gmina Kondratowice - „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”- wysokość dofinansowania: 11 mln 568 tys. zł (wartość projektu: 18 mln 066 tys. zł);
26.    Gmina Kotla - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach”- wysokość dofinansowania: 4 mln 928 tys. zł (wartość projektu: 7 mln 912 tys. zł);
27.    Gmina Nowa Ruda - „Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej          oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda”- wysokość dofinansowania: 655 tys. zł (wartość projektu : 873 tys. zł);
28.    Gmina Prusice - „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”- wysokość dofinansowania: 30 mln 088 tys. zł (wartość projektu: 36 mln 958 tys. zł).