W Zielonej Górze temat rozbudowy nie jest nowy. Właśnie dobiega końca pierwszy etap projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry". Kanalizacja powstała m.in. w Świdnicy, Zielonej Górze i Przylepie. Za kilka dni podłączać się do sieci będą mogli już mieszkańcy Chynowa. Całe zadanie kosztowało 180 mln zł. Drugi etap projektu pochłonie 90 mln zł. Dofinansowanie, jakie dostaną Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja to blisko 52 mln zł.  Jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji jest budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na os. Kolorowym. Nowa kanalizacja pojawi się również w Raculi, Drzonkowie i na Jędrzychowie. Dodatkowo w planach jest także renowacja istniejących sieci kanalizacyjnych w mieście.
Łączna długość budowanej sieci kanalizacyjnej sięgnie blisko 50 km. Sieci wodociągowej będzie ponad 5 km, a odnawianej kanalizacji - 9 km.

Olbrzymie zadanie czeka również Nową Sól. Starania o pieniądze rozpoczęto już w 2003 r. Wówczas nie udało się zdobyć funduszy na lata 2004-2006. Tym razem udało się uzyskać blisko 140 mln zł dofinansowania. Wartość całego projektu to 220 mln zł.  Miasto już ogłosiło przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę nowej stacji uzdatniania wody. Wymienionych zostanie aż 100 km rur kanalizacyjnych.