Jak podkreślił burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik, była to największa inwestycja infrastrukturalna w historii podkrakowskiego miasta. Gdyby nie środki unijne, które pokryły blisko 82 proc. przedsięwzięcia, lokalnego samorządu nie byłoby stać na sfinansowanie tak dużego projektu wodno-kanalizacyjnego.

Projekt realizowany w Niepołomicach od 2006 roku składał się z dwóch zasadniczych części: budowy nowego systemu studni głębinowych i zakładów uzdatniania wody o wartości około 45 mln zł oraz budowy systemu kanalizacji we wschodniej części gminy i reszcie miasta za 65 mln zł.

W ocenie minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej projekt Niepołomic został szybko i sprawnie zrealizowany, mimo trudności, na jakie napotykają w naszym kraju duże inwestycje infrastrukturalne.

Minister przypomniała, że w ramach unijnego Funduszu Spójności w Polsce łączna wartość wsparcia przekracza 5,6 mld euro. Środki te w całości zostały rozdysponowane na 130 przedsięwzięć inwestycyjnych w dwóch podstawowych kategoriach: środowisko (90 projektów) i transport (38 projektów). Do tej pory zakończono 12 inwestycji. Polska ma czas na zakończenie i rozliczenie projektów z Funduszu Spójności do końca 2010 roku.