Realizacja kontraktu rozpoczęła się w drugim kwartale 2007 r. i kosztowała 4 207 545,10 EUR.
Jak powiedział Andrzej Smaga, prezes Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Dzięki inwestycji z podłączenia do sieci wodociągowej będzie mogło skorzystać ponad tysiąc mieszkańców, którzy wcześniej nie mieli takiej możliwości. Ponadto około 2,5 tys. wadowiczan przyłączy swoje domy do nowoczesnej i dostosowanej do unijnych standardów kanalizacji".

Prace budowlane wykonało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o. - lider oraz Teresa Szendoł Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” - partner.

„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej” to największy w Wadowicach projekt inwestycyjny. Jego realizację dofinansował Europejski Fundusz Spójności. Całkowita wartość projektu to ponad 17 mln EUR, a dofinansowanie wyniosło tu 85%. Projekt realizuje Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Projekt podzielono na cztery odrębne części. Pierwsza to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wadowicach. Druga - budowa sieci kanałów sanitarnych o długości ok.26 km w miejscowościach Wadowice – Zaskawie, Jaroszowice oraz Ponikiew-Chobot. Trzecia - budowa około 27 km kanalizacji sanitarnej w Choczni, Ponikwi oraz Wadowicach (między rzeką Choczenką a ulicami Sienkiewicza i Piłsudskiego). W miejscowości Ponikiew, Ponikiew-Chobot - około 16 km nowej sieci wodociągowej i cztery stacje hydroforowe. Czwarta - modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach.

Prace realizacyjne trwają od końca 2005 r. i zostaną sfinalizowane w 2010 r. jednak sama budowa obejmuje lata 2007-2009.