Projekt objęty został Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W jego zakresie zostanie zbudowane około 3 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowane - około 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pleszew, Lenartowice i Zielona Łąka. Ponadto zostanie przebudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Zielonej Łące.

Realizacja projektu pochłonie koszty 20,8 mln zł netto. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 10,2 mln zł.