Jej rozbudowa została dofinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej, dotacja przyznana została z Funduszu Spójności. Jak podał "Polska Dziennik Bałtycki" obiekt, zmodernizowany kosztem niemal 50 mln zł, jest teraz proekologiczny, spełnia też wygórowane standardy Unii Europejskiej w ochronie środowiska.

Inwestycja obejmowała m.in. rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która na terenie wszystkich miast, obsługiwanych przez oczyszczalnię, liczy sobie niemal tysiąc kilometrów. Położono 139 km nowej sieci, dodatkowo zbudowano 23 z 75 przepompowni ścieków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

Podczas uroczystości otwarcia  Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni". Projekt będzie realizowany w dzielnicy Wiczlino. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. mieszkańców) wyniesie maksymalnie ok. 21 mln zł. Ostateczną kwotę dotacji poznamy w listopadzie 2009 roku. Szacowany całkowity koszt realizacji wyniesie ok. 44,8 mln zł.