W ramach projektu zostanie rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, odnowiona stacja uzdatniania wody jak też rozbudowana sieć wod-kan.

Po modernizacji stacja uzdatniania wody - SUW Szczekanica ma mieć wydajność 12 000 m3/d.

Modernizacja procesu technologicznego oczyszczalni ścieków przewiduje utrzymanie dwustopniowego oczyszczanie na obiektach oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego z przeróbką osadu w zamkniętych wydzielonych komorach fermentacyjnych. Równocześnie oczyszczalnia zostanie zmodernizowana pod kątem retencjonowania nadmiaru ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacji ogólnospławnej w okresach deszczowych; usprawnienia gospodarki cieplnej i energetycznej przez wybudowanie własnej kotłowni oraz wprowadzenie agregatu prądotwórczego z wykorzystaniem jego ciepła odlotowego do podgrzewania osadów i prowadzenia skojarzonej gospodarki energetycznej; modernizacji gospodarki gazowej w zakresie zapewnienia odwodnienia i odsiarczania gazu oraz jego magazynowania w nowym, suchym zbiorniku i wybudowaniu stacji sprężania i pochodni; modernizacji zasilania energetycznego; rozbudowy systemu automatyki i sterowania.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej zbudowane zostanie 17,762 km sieci, a średnica rur wyniesie od 200 do 300 mm.

Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowej o długości 5,703 km, gdzie średnica będzie miała wielkość od 110 do 225 mm. Do renowacji przeznaczony jest też fragment wodociągu o długości 481 m, gdzie rury o średnicy 110 mm zostaną zamienione na 225 mm.

Modernizacji ulegnie też kanalizacja deszczowa o długości 2,879 km i kanalizacja ogólnospławna o długości 13,506 km.

 "Najważniejszym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Będziemy korzystali z wody o dobrej jakości i nie będziemy zatruwać środowiska" - słowa prezydenta miasta, Krzysztofa Chojniaka, wypowiedziane podczas uroczystego podpisania umowy pomiędzy miastem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cytowane są na stronie piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl.

W konsekwencji realizacji projektu mieszkańcy miasta mogą spodziewać się dwukrotnie wyższych opłat za wodę i ścieki. Jednak, jak tłumaczy prezydent, gdyby na czas nie został zrealizowany, miasto płaciłoby bardzo wysokie kary.