PUB Państwowa Agencja ds. Wody rozpoczęła na projektem w 2000 roku. W ciągu 8 lat zbudowano 48 km głównego zbiorczego kolektora kanalizacyjnego biegnącego pomiędzy dzielnicami Kranji i Changi, 60 km kolektorów zbierających ścieki z różnych części miasta i odprowadzających je do głównego kolektora, supernowoczesną oczyszczalnię ścieków o wydajności 800 tysięcy metrów sześciennych dziennie oraz instalację do rozpraszania oczyszczonej wody w Oceanie.

Dzięki przeprowadzonemu projektowi zostanie uwolniony znaczny obszar miejski na którym znajdowało się dotychczas funkcjonujących 6 oczyszczalni ścieków i 130 stacji pomp. Nowoczesna, precyzyjnie zaprojektowana stacja oczyszczania Changi zajmuje zaledwie jedna trzecią obszaru wymaganego przez konwencjonalne oczyszczalnie. Pierwsza faza projektu została ukończona w 2008 rolu. Omawiany system składa się z czterech podstawowych części:
  • Kolektory doprowadzające ścieki (link sewers) do głównych głębokich tuneli kanalizacyjnych. Zostały częściowo zaadoptowane z istniejące infrastruktury kanalizacyjnej. Na potrzeby projektu wybudowano dodatkowo przy użyciu głównie technologii bezwykopowych  60 km instalacji o średnicy od 0,5 do 3 m. Zaprojektowano je w ten sposób aby były w stanie zaspokoić potrzeby, które mogą pojawić się w przyszłości
     
  • \"\" Główne grawitacyjne tunele kanalizacyjne są poprowadzone na głębokości pomiędzy 20 i 50 m pod powierzchnią terenu i mają długość 48 km doprowadzają ścieki z całej metropolii do centralnej stacji oczyszczania Changi, położonej w południowo-wschodniej części Singapuru. Tunele o średnicy do 6 m zostały wykonane z użyciem maszyn TBM. Tunele zostały wykonane ze zbrojonego betonu. Wnętrze kolektorów wyłożono odporną na korozje powłoką z tworzyw sztucznych.  Przestrzeń pierścieniową poza obudową tunelu uszczelniono, zapobiegając potencjalnemu osiadaniu gruntu.
     
  • Oczyszczalnia ścieków o aktualnej wydajności 800 tysięcy m3 na dobę, która może być docelowo zwiększona trzykrotnie. Zastosowano najnowocześniejsze chemiczno - mechaniczne metody separacji faz i osuszania osadów. Oczyszczalnia odprowadza wodę do oceanu poprzez głębokowodny kolektor zrzutowy
     
  • \"\"  Aktualnie funkcję rozpraszania pełnią dwa rurociągi o średnicy 3 m i długości 5 km każdy, na których zamontowana jest seria dyfuzorów służących do rozcieńczania oczyszczonej w stacji wody