Projekt ruszył kilka miesięcy temu. Kanalizacja budowana jest już w Sowicach i Lasowicach, gotowy jest także projekt i pozwolenie na budowę nowej centralnej oczyszczalni ścieków, która ma ruszyć w 2011 r.

W czwartek podpisano jeden z najważniejszych kontraktów. Jest on wart 28 mln zł i dotyczy modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w śródmieściu Tarnowskich Gór. Inwestycję do kwietnia 2012 r. wykona konsorcjum katowickiej firmy Budus i częstochowskiego Hydro-Monteksu.

Druga faza budowy kanalizacji przewidziana jest na lata 2011 - 2012. Po zakończeniu przedsięwzięcia poprawi się czystość Soły, Dramy i Małej Panwi. Inwestycja poprawi też stan środowiska na obszarze objętym programem "Natura 2000".

Inwestycja jest realizowana w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Unijne dofinansowanie to prawie 93,3 mln zł, wkład miasta to blisko 56 mln zł, a 6,5 mln zł dokłada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach.