Koszt modernizacji zakładu wyniósł 70 mln euro. Prace konstrukcyjne wykonuje konsorcjum H2ID w skład którego wchodzą firmy IDE Technologies oraz Shikun & Binui Housing and Construction. Umowa podpisana między stronami przewiduje, że konsorcjum będzie zarządzać zakładem przez 25 lat i sprzedawać rządowi wodę po stałej cenie. Po tym okresie zakład przejdzie na własność Skarbu Państwa.  Projekt w 50% jest finansowany z pożyczki udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Hadera to dwa niezależne instalacje o jednakowej wydajności.  Składa się z kilku typowych sekcji: wstępnego traktowania, pomp wysokich ciśnień, zestawu polimerowych membran, systemu końcowej obróbki wody dla uzyskania właściwego poziomu pH.  Zakład charakteryzuje się wyjątkowo wysoką sprawnością i niskim zużyciem energii elektrycznej.

Do tej pory w Izraelu skonstruowano cztery stacje dostarczające wysokiej jakości wodę pitną pochodząca z odsalania wody morskiej. Są to oprócz Hadery, zakład Ashkelon (100 mln m3 wody rocznie), Palmachim (30 mln m3) oraz Ashdod (100 mln m3). Mimo istnienia tych instalacji kraj wciąż odczuwa niedobór słodkiej wody. Mieszkańcy Izraela płaca za 1 m3 wody pomiędzy 2 a 2,5 USD.