Dębno otrzymało 14,9 mln zł dotacji na budowę 32,6 km sieci kanalizacyjnej i 47 przepompowni. Natomiast Koszalin dostał 5,9 mln zł na budowę 12,5 km sieci wodno-kanalizacyjnej w zachodniej i południowej części miasta oraz modernizację sieci wodociągowej w kilku punktach śródmieścia.

Całkowita wartość projektu gminy Dębno wynosi 20,8 mln zł, zaś Koszalina 12,4 mln zł. W Dębnie inwestycja powinna zostać zakończona w 2012 r., w Koszalinie w roku 2011.  Po realizacji koszalińskiego projektu dostęp do sieci wodociągowej w mieście będzie miało 99 proc. mieszkańców, a kanalizacyjnej - 98 proc.