Amitech jest wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań systemów rurowych dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych. Przy tym ponad 30-letnie doświadczenie firmy w budowie rurociągów w wielu krajach gwarantuje wysoką jakość zastosowanych rozwiązań.

Zakupiony przez Ikea teren o powierzchni ponad 100 ha posiadał bez wątpienia dużą wartość lokalizacyjną - wjazd na węzeł Sośnica wprost z parkingu. Natomiast w zakres niedogodności podczas jego zagospodarowywania wchodziła, oprócz wspomnianych przecinających go rowów melioracyjnych także znaczna różnica poziomów dochodząca do 7 m i bardzo nawodniony teren. Biuro projektowe rozpoczęło swoje prace od przeniesienia i uregulowania wspomnianych rowów melioracyjnych, tak aby nie kolidowały z planami zagospodarowania terenu. Biuro inżynierskie wykonało projekt, polegający na zmianie trasy i ukryciu tego elementu w otoczeniu przyszłego centrum handlowego.

\"\"Wstępnie zakładano wykonanie zarurowania w technologii żelbetowej, gdzie średnica DN2000 została określona po obliczeniach hydraulicznych dla zlewni. Z uwagi na długość takiego kolektora przekraczającą 750 mb, projektant przewidział 7 studni prefabrykowanych z żelbetu. Analiza kosztów wykonania zadania uwzględniająca nie tylko sam materiał, ale również koszty montażu, w tym wykorzystanie ciężkich dźwigów do posadowienia studni, których ciężar dochodził do 40 t, spowodowała, że wykonawca zadania zainteresował się technologią GRP Flowtite.
   
Po wstępnym porównaniu parametrów rur żelbetowych i CFW GRP, okazało się że ciężar rury DN2000 z GRP jest 5-cio krotnie mniejszy. Dodatkowo zastosowanie zintegrowanych studni o ciężarze ok. 5 t dało możliwość wykorzystania koparek, które będą wykorzystane do transportu i posadawiania rur i studni w wykopie. Dzięki  technologii CFW GRP wykonawca zminimalizował zakładane w projekcie koszty wykonania niepotrzebnych dróg dojazdowych oraz wynajmu ciężkich dźwigów.

\"\"Drugim argumentem decydującym o zmianie technologii był czas wykonania robót. Zastosowanie technologii Flowtite wraz ze studniami zintergowanymi skrócił zakładany czas budowy o połowę. Rury CFW GRP DN2000 SN10 były dostarczane w odcinkach 6 m, a studnie rewizyjne zostały wyposażone w kominy rewizyjne o średnicy DN1200. Porównując to do ciężkich rur żelbetowych (1mb GRP DN2000 - 1 t, 1mb żelbetu – 3 t), oraz ograniczając wymiary studni rewizyjnych (w żelbecie komory o wymiarach 4 x 4 m), firma Amitech bez trudu wykonała przekładkę rowu w ciągu 3 miesięcy. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji zadania był okres zimowy - roboty rozpoczęto w grudniu 2008 r., a zakończono w marcu 2009 r.