Pojemność Potoku Służewieckiego była za mała, dlatego w okresach intensywnych opadów zdarzały się podtopienia okolicznych terenów, ciągów pieszych i zalewania jezdni. Kiedy występowały ulewne deszcze, i tak już przepełniony Potok Służewiecki nie mieścił dodatkowych ilości wody deszczowej. Z tego powodu projektant zaproponował rozwiązanie, polegające na retencjonowaniu wód opadowych przy wykorzystaniu dużych zbiorników podziemnych na bazie rur z żywic poliestrowych CFW-GRP.

Jak wykazała dokumentacja hydrogeologiczna, teren inwestycyjny ul. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego jest częścią położonego na głębokości powyżej 200 m p.p.t. zbiornika oligoceńskiego. Ważne więc stało się, by spełnić wysokie wymagania związane ze szczelnością zastosowanych w projekcie materiałów, z jakich miał być wykonany zbiornik.

Aby sprostać wymogom dotyczącym odprowadzaniem wody deszczowej z mocno zurbanizowanego terenu przy braku odpowiedniej przepustowości (wynoszącej mniej niż 10 m 3/s) koryta potoku, zaprojektowano układ zbiorników retencyjnych wraz z węzłem podczyszczania wód deszczowych. Wykorzystano tu zbiorniki na bazie rur z żywic poliestrowych CFW-GRP DN3000 SN10 PN1 wzmocnione włóknem szklanym w technologii nawojowej. Mały obszar działań i możliwości lokalizacyjne spowodowały ciekawy i niestandardowy układ bateryjny zbiorników na bazie rur DN3000.

Ich łączna pojemność założona przez projektanta - 1500 m3 wpłynęła na konieczność zastosowania  największej dostępnej rury z żywic poliestrowych DN3000 SN10, których długość całkowita wyniosła 212 mb. Zbiornik, jego konstrukcja oraz ich wzajemny układ oparto na 9 połączonych ze sobą częściach. Długość pierwszego zbiornika wynosi 11 mb, a  ostatniego - 37 mb. Na końcach wszystkich zbiorników zaprojektowano studnie zintegrowane GRP, umożliwiające obsługę i konserwację.

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej i posadowienie zbiorników na głębokościach od 5 do 5,07 m p.p.t., konieczne było sprawdzenie warunku wyporu. Na podstawie wykonanych obliczeń, w projekcie zaplanowano ich ułożenie na płytach fundamentowych, żelbetowych, monolitycznych, szerokich na 3,6 m, mających grubość 0,2 m w osi zbiornika z betonu B 30.

W bocznych częściach płyty dennej zainstalowano mocowanie każdego zbiornika na zasadzie opasek, rozstawionych co 3 m. Opaski przymocowano do fundamentów kotwami ze stali nierdzewnej. Wiążą one zbiornik do płyty żelbetowej, a cały układ ochrania zbiornik przed działaniem sił wyporu i zapobiega jego wypłynięciu w sytuacjach, kiedy nie będzie tam wody.

W lipcu ubiegłego roku firma AMITECH POLAND sp. z.o.o. ruszyła z dostawami materiałów koniecznych do realizacji omówionego projektu. Zabudowa 9 zbiorników DN3000 SN1 PN01, mierzących łącznie 212 mb, zainstalowanych w skomplikowanych układzie geometrycznym, trwała około 2 miesiące. Wykonawcą zadania była firma POL-AQUA S.A.

Zastosowanie zbiorników retencyjnych w oparciu o największe dostępne średnice z CFW-GRP DN3000 SN10 daje możliwość magazynowania dużych ilości wód opadowych, gromadzących się na terenach placów, chodników, ulic i późniejszego, regulowanego ich zrzutu do naturalnego ujścia.

Po raz kolejny firma AMITECH POLAND sp. z o.o. udowodniła, że na podstawie zdobytych wcześniej doświadczeń przy zastosowaniach zbiorników retencyjnych z rur o średnicy DN2400 i DN2000 w al. Jerozolimskich czy DN3000 o długości 132 mb w ul. Modlińskiej, jest niezawodnym partnerem.