MPWiK wymieni ok. 1400 m magistrali, leżącej pod jezdnią po wschodniej stronie ul. Żelaznej. Chociaż podczas prac jezdnia na ul. Żelaznej nie zostanie zamknięta, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu - do dyspozycji będą mieli dwa węższe niż zwykle pasy ruchu w każdym kierunku.  Podczas prac zostanie zastosowana także metoda bezwykopowa (przecisk) na odcinku pod al. Solidarności - tak aby nie przecinać tej arterii wykopem. Roboty wodociągowe zakończą się w sierpniu. Przerwy w dostawie wody, ze względu na przełączanie, będą tylko kilkugodzinne.

Ostatnim etapem inwestycji będzie odbudowa całej nawierzchni ul. Żelaznej, co będzie miało miejsce we wrześniu. Ze względu na fakt, że ul. Żelazna będzie wykorzystywana do objazdów organizowanych w związku z budową centralnego odcinka drugiej linii metra, harmonogram prac powstał we współpracy z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu Miasta.

Ramowy harmonogram przebudowy magistrali w ul. Żelaznej:
- odcinek Nowolipie -Ogrodowa oraz Prosta- Złota; planowany termin prac: 15 marca - 26 kwietnia;
- odcinek  Ogrodowa - Chłodna, planowany termin prac: 8 maja - 18 czerwca;
- odcinek Prosta - Grzybowska, planowany termin prac: 24 kwietnia - 22 lipca;
- odcinek Elektoralna - Grzybowska, planowany termin prac: 25 lipca - 30 sierpnia;
- roboty asfaltowe, planowany termin prac: 1 września - 20 września.