Powstanie także 5 przepompowni sieciowych i 55 przepompowni przydomowych oraz 95 metrów przepustu melioracyjnego. Do zadań na tym kontakcie będzie też należało odtworzenie nawierzchni drogowych i wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni.

Prace prowadzone będą na obszarze ograniczonym rzeką Długą i ulicami: Piłsudskiego, Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrą, Sowińskiego oraz Ceglaną. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 18 miesięcy. Inwestorem jest „Wodociąg Marecki" – spółka, której właścicielem Miasto Marki.  

Obecnie stopień skanalizowania gminy wynosi około 33%, co oznacza, że większość mieszkańców wciąż nie jest podłączona do systemu kanalizacji sanitarnej.  

Budowa kanalizacji przyczyni się również do poprawy środowiska naturalnego. Nieuregulowana gospodarka ściekowa stanowi poważne zagrożenie dla środowiska wodnego, a w szczególności wód podziemnych.  

Zakontraktowane prace są częścią programu, którego łączna wartość wynosi 185,5 mln zł i obejmuje budowę ok. 155 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (w tym 31 km przyłączy), 35 pompowni (w tym modernizację 2 istniejących) oraz 465 pompowni przydomowych.