Program jest skierowany do właścicieli gospodarstw położonych na terenach, na których nie ma i w najbliższym czasie nie będzie sieci kanalizacyjnej. Ponadto będą mogli z niego skorzystać również właściciele domów, które są położone na obszarach wyposażonych w kanalizację, jednak dostaną oni pieniądze na przyłącza do już istniejącej sieci.

Łączny budżet programu NFOŚiGW, który będzie realizowany do końca 2015 r., wynosi 300 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na podłączenia, druga połowa na oczyszczalnie ścieków. "Kwota dofinansowania została podzielona po 45% na formę bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania" - informuje Fundusz. Właściciele domów pokryją tylko 10% wkładu własnego, natomiast resztę sfinansuje NFOŚiGW.

W ramach programu powstanie około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. Nowe instalacje umożliwią oczyszczenie około 1,3 mln m3 ścieków rocznie. Ponadto szacuje się, że zostanie wybudowanych prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych (w tym około 16,7 tys. podłączeń grawitacyjnych i około 4 tys. podłączeń ciśnieniowych i podciśnieniowych) o łącznej długości około 34 km. Z tych podłączeń ma skorzystać ponad 82 tys. mieszkańców. Dzięki nim będzie możliwe oczyszczenie około 2,4 mln m3 ścieków rocznie.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego programu dotyczącego finansowania montażu solarów, do dystrybucji pieniędzy będą potrzebni pośrednicy – w tym przypadku będą nimi gminy lub spółki komunalne zajmujące się gospodarką wodno-kanalizacyjną. To one będą występowały do NFOŚiGW o wsparcie i one mają ustalać, do jakiego stopnia właściciel domu skorzysta z dofinansowania.
Nabór wniosków jest już prowadzony i obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.