Koszt projektu to 34 milionów złotych. Dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 19,5 milionów złotych. Wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zamknęło się kwotą 7,5 miliona złotych. Samorządowcy liczą na to, że nowe inwestycje będą szansą na podniesienie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego i lokalnego przemysłu.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych 10 projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość to ok. 620 mln zł.
Samorządowcy realizują budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Zmodernizowane zostaną jeszcze zakłady w: Środzie Śląskiej Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie powstanie łącznie 450 km kanalizacji i sieci wodociągowej.