Władze gminy chciałyby zrealizować przedsięwzięcie wspólnie z partnerem prywatnym.

„Przedmiotem planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz instalacji osuszania osadów zlokalizowanej w miejscowości Borek Strzeliński” – informuje gmina.
W tym celu powstało „Memorandum informacyjne” skierowane do podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją inwestycji.

Oczyszczalnia ścieków w Borku Strzelińskim
W Borku Strzelińskim funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej przepustowość wynosi 400 m3/dobę. Ścieki trafiają do niej poprzez wozy asenizacyjne oraz sieć kanalizacyjną o długości około 24 km, obsługującą około 35% gminy Borów. Obecnie skanalizowane są miejscowości: Borek Strzeliński, Boreczek, Kojęcin, Jelenin i Ludów Śląski.

Więcej w „Memorandum informacyjnym”