Inwestycja ta jest głównym elementem programu Ottawa River Action Plan, zatwierdzonego przez radę miasta w 2010 r., mającego na celu zmniejszenie częstotliwości przepełnienia kanalizacji podczas intensywnych opadów i wpływu ścieków do rzeki Ottawa. Po ustąpieniu opadów ścieki zostaną oczyszczone i trafią do rzeki.

Tunele o łącznej długości 6 km

Dwa tunele o średnicy około 3 m będą liczyć łącznie 6 km długości i zostaną zlokalizowane około 10-31 m pod poziomem terenu. Jeden z nich będzie biegł wzdłuż linii północ-południe pod ul. Kent, od Chamberlain Avenue do istniejącej infrastruktury, tuż za Sądem Najwyższym. Drugi tunel będzie rozciągał się od LeBreton Flats na zachodzie do New Edinburgh na wschodzie.

Budowa przy wykorzystaniu urządzenia TBM rozpocznie się już niebawem, a zakończy latem 2019 r. Zgodnie z harmonogramem tunele zostaną oddane do użytku w 2020 r. Całkowity koszt projektu szacowany jest obecnie na 232,3 mln USD. Kontrakt zdobyło konsorcjum firm Tomlinson i Dragados.