Nad systemem pracują specjaliści GOŚ oraz naukowcy z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ. Dane do analizy będą pobierali z istniejącego w Łodzi opomiarowania przelewów burzowych i deszczomierzy, ale przede wszystkim z wykonanych w ramach projektu stanowisk (czterech) pomiarowych z sondami online. Będą one mierzyć stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków w sieci kanalizacyjnej, a więc sygnał ostrzegawczy pojawi się dużo wcześniej niż standardowo. Pozwoli to zoptymalizować pracę operatorów w oczyszczalni.

Dane, które zostaną w ten sposób pozyskane, służyć będą do prognozy ilości ścieków i składu zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. Tym samym możliwe będzie uruchomienie alertu przed zjawiskami o negatywnym wpływie na proces oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia zostanie również powiadomiona o ewentualnym przeciążeniu hydraulicznym, które może nastąpić w okresie opadów atmosferycznych.

W efekcie możliwe będzie optymalne sterowanie procesami oczyszczania i zrównoważone działanie zakładu. Parametry ścieków na ujściu do rzeki Ner będą zaś jeszcze bardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. System umożliwi także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowanie do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i wymagań z punktu widzenia ochrony odbiornika ścieków – czytamy w komunikacie PŁ.

Wartość projektu to prawie 3 mln zł. Przedsięwzięcie finansowane jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
 

Przeczytaj także: Rozwiązania IT wspierają retencję w miastach