• Mniejszy będzie pobór wody z Wisły
  • Projekt wpisuje się w Europejski Zielony Ład

Obecnie trwają pilotażowe prace. Poprzedzono je analizami m.in. technologii doczyszczania i zapisów regulacji prawnych. Poza tym wykonano badania wody surowej z Wisły oraz sprawdzono, którędy mógłby zostać poprowadzony rurociąg łączący płocką oczyszczalnię z głównym zakładem Orlenu.

Efektem projektu ma być m.in. zmniejszenie o 25% poboru przez Orlen wody z Wisły. Ponadto zamierzenie powinno mieć pozytywny wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody przez koncern, także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. Nasz wspólny projekt to doskonały przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej – mówi Andrzej Wachowski, dyrektor biura gospodarki wodno-ściekowej PKN Orlen.

Przy okazji parafowania porozumienia powołano zespół, który będzie prowadzić dalsze badania oraz przygotuje koncepcję zagospodarowania przestrzennego i zestawienie kosztów.

Projekt wpisuje się w Europejski Zielony Ład. To strategia Unii Europejskiej, w której położono duży nacisk na wykorzystanie zasobów. Inicjatywy i działania PKN Orlen, takie jak dzisiejsze porozumienie, to realne działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizacja strategii koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2030 r. – powiedział Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Przeczytaj także: Proces ocieplania klimatu będzie trwał, ale mamy możliwość wpływu na jego przebieg [wywiad]