Stacja ozonowania wody działa od lipca 1974 w Zakładzie Uzdatniania Wody „Na Grobli”. Dzięki stacji ozonowania znacznie poprawiła się jakość wody dostarczanej wrocławianom. Właściwości dezynfekujące ozonu powodują oczyszczanie z drobnoustrojów oraz bakterii. W odróżnieniu od chloru czy też dwutlenku chloru, nie zmienia smaku i zapachu wody. Kolejne urządzenie do nowoczesnej dezynfekcji wody w drugim wrocławskim zakładzie uzdatniania wody „Mokry Dwór” pojawiły się już w 1986 roku. Z powodów finansowych nie wszystkie spółki wodociągowe zdecydowały się na ozonowanie, które jest dodatkową formą oczyszczania. Woda nie poddana działaniu ozonu spełnia obowiązujące normy, ale ma gorszy smak i zapach. Nowoczesna jak na tamte czasy instalacja, obecnie coraz częściej się psuje wstrzymując proces ozonowania. Dlatego MPWiK postanowiło je zastąpić nowymi. W tym rozwiązaniu ozon będzie produkowany z dostarczanego cysternami tlenu technicznego, a nie jak dotychczas z powietrza.

Ze względu na konieczność utrzymania procesu ozonowania, demontaż istniejących urządzeń będzie prowadzony etapami. Po zdemontowaniu jednego generatora i części instalacji uruchomiony zostanie nowy. Dopiero później nastąpi demontaż pozostałej części starej instalacji. Łączny koszt inwestycji to suma rzędu 7 mln zł.