Wraz z nowymi wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczącymi redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, w tym azotu ogólnego wymaganego poniżej 10 mgN/dm3, niezbędne jest przeprowadzenie dalszej modernizacji Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Nowe przepisy narzucają coraz wyższe wymagania, w tym również ograniczenie rozwoju glonów i planktonu w obu zatokach.

Przetarg o wartości 20 mln euro, wygrało konsorcjum firm VEOLIA Water Systems Sp. z o.o z Krakowa, Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o z Gdańska i Kruger A/S z Danii.

Modernizacja oczyszczalni pozwoli na przystosowanie jej obiektów do zaostrzonych wymogów usuwania azotu, a także do zwiększenia produkcji biogazu. Za 28 miesięcy jakość oczyszczonych ścieków, odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej będzie odpowiadała krajowym i unijnym standardom.

Realizacja zawartych w projekcie zadań przyczyni się do poprawy czystości wód w Zatoce Puckiej i Gdańskiej, ale również będzie stanowiło wypełnienie postulatów mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej w Trójmieście.