Umowę dotyczącą pożyczki podpisano 12 października br. w siedzibie łódzkiego WFOŚiGW. Jest to największa tego typu pożyczka w ciągu niemal 15 lat działalności łódzkiego Funduszu. Realizacja wszystkich zaplanowanych w projekcie inwestycji kosztować będzie ponad 730 mln złotych. Pożyczka 162 mln zł udzielona została na preferencyjnych warunkach na okres 15 lat, a jej spłata rozpocznie się od 2011 roku. Za te pieniądze rozbudowane zostaną wodociągi i sieć kanalizacyjna, poprawi się jakość wody dostarczanej mieszkańcom Łodzi. Przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącej sieci wod-kan, również tej, której historia sięga początku XX wieku. W ujęciu liczbowym oznacza to 203 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 84 km deszczowej oraz 57 km wodociągów.

Ponadto modernizacji zostaną poddane trzy systemy zaopatrzenia miasta w wodę oraz obiekty Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Zmodernizowanych zostanie także ok. 126 km istniejącej już sieci wodociągowej, 18 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 17 km sieci kanalizacji deszczowej. Dzięki realizacji projektu dostęp do sieci wodociągowych i sanitarnych uzyska ponad 40 tys. nowych mieszkańców.

15 stycznia br. miasto Łódź przekazało zadanie realizacji modernizacji i rozbudowy infrastruktury wod-kan Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej. Od tej pory to Spółka jest odpowiedzialna za branie kredytów i spłacanie ich. ŁSI w przyszłości będzie gromadzić kapitał i podejmować zadania inwestycyjne.