Raport z dokładnością do centów wylicza zależność ekonomiczną sytuacji mieszkających nad brzegami jeziora Górnego, Michigan, Ontario, Huron i Erie a jakością wody. Do Kongresu przesłany został projekt ustawy „Great Lakes Collaboration Implementation Act”, który szczegółowo określa zadania, jakie należy wykonać w celu oczyszczenia Jezior. Koszt realizacji projektu szacuje się na 26 mld dolarów. Korzyści ze wzrostu w branży turystycznej, rybactwa oraz wartości nieruchomości określa się na 50 mld dolarów.

W programie dla Wielkich Jezior Amerykańskich zapisano następujące propozycje:
• modernizacja systemu oczyszczania ścieków
• walka z gatunkami ryb zagrażającymi rybom żyjącym w Jeziorach
• odbudowa siedlisk dzikiego ptactwa
• usunięcie skażonych osadów leżących na dnie zbiorników wodnych.

W planie tym uczestniczyć muszą wszystkie strony życia społecznego, a więc lokalne samorządy, ekolodzy, rząd USA oraz firmy prywatne. Szacuje się, że w perspektywie krótkoterminowej na poprawie jakości wody region może zyskać od 30 do 50 mld dolarów.