Najnowsze systemy SCADA obejmują nową generację komponentów technologicznych. „Nowe generacje elementów SCADA są łatwiejsze w integracji i zapewniają radykalne zwiększenie możliwości i funkcjonalności. Systemy SCADA są dziś brane pod uwagę w całej gamie aplikacji i procesów z wielu powodów, włączając w to zarządzanie wydajnością,” – powiedział Russ Novak z ARC, autor raportu: ‘SCADA Systems for the Water & Wastewater Industry’.

ARC przeanalizowało rynek systemów SCADA pod kątem regionu, wielkości projektu, oraz typu elementu, czyli sprzętu, oprogramowania i usług. Podstawowe technologie, które decydują o funkcjonalności systemów SCADA zmieniły się zupełnie. Dla systemów wodnych, wkraczające nowe technologie, umożliwiają ścisłą integrację SCADA z zarządzaniem procesami poprawiając tym samym ich użyteczność. Systemy SCADA wpłynęły na poprawę wydajności pracy struktur rozproszonych oraz stworzyły podstawę pod zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym na skalę regionalną, czy globalną. Infrastruktura wodna wykorzysta rozszerzone funkcjonalności SCADA do poprawy zarządzania swymi kluczowymi procesami.

Branża wodociągowo-ściekowa w regionach rozwiniętych wykorzystuje SCADA jako kluczową technologię służącą wspieraniu zarządzania nowymi procesami w odpowiedzi na zmiany dynamiki przemysłu oraz potrzebę udoskonalania istniejącej infrastruktury na dużą skalę. Wprowadzenie innowacji SCADA może wpłynąć na optymalizację kosztów związanych z modernizacją starzejącej się infrastruktury. Regiony rozwijające się skupiają się natomiast na instalowaniu nowych i rozbudowywaniu istniejących systemów wodnych i ściekowych. SCADA jest wykorzystywana do łączenia tych odrębnych infrastruktur.

Patrząc regionalnie, Azja doświadcza dziś wysokiego wzrostu gospodarczego, zdecydowanie przewyższającego średnią, dlatego tam przede wszystkim będą się rozwijać systemy SCADA. Również obszar Europy, Bliskiego wschodu i Afryki spodziewa się wyższego niż średni wzrostu rynku systemów SCADA. Ameryka Łacińska natomiast pozostaje najsłabszym regionem na rynku, a jego rozwój szacowany jest na co najwyżej średni.