Przedstawiciele gmin podpisali już wstępne umowy w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Określają one m.in. kwotę dofinansowania inwestycji, harmonogram prac, zakres robót oraz podmioty odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji. Projekty mają być współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Najwięcej pieniędzy, bo 36,5 mln euro - ma otrzymać projekt ochrony wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Jego całkowita wartość przekracza 61 mln euro. Za te pieniądze zmodernizowana i rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków.

Inwestycje w Mikołowie mają kosztować ponad 43 mln euro, z czego 25,6 mln euro to środki UE. Natomiast na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach potrzeba 52 mln euro, w tym blisko 31 mln euro pochodzić będzie z funduszy unijnych.

Śląsk jest obecnie obszarem wielu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, współfinansowanych z unijnych funduszy. Dotyczy to takich miejscowości jak m.in. Rybnik, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Mysłowice oraz Tychy.