Przedsiębiorstwo opracowało Wieloletni Plan Inwestycyjny, który przewiduje zadania do 2020 r. Projekty realizowane przez MPWiK w ciągu najbliższych 5 lat kosztować będą ponad 5 mld zł. Plan ma być uaktualniany iámodyfikowany każdego roku."W roku 2008 MPWiK planuje wybudować po ok. 50 km zarówno sieci wodociągowej, jak też kanalizacyjnej. Większość inwestycji związanych zábudową nowych odcinków infrastruktury dotyczy szybko rozwijających się, a do tej pory nieuzbrojonych dzielnic, np. Białołęki czy Wawra" - podała spółka w komunikacie. Do końca 2012 roku MPWiK planuje przekazać do eksploatacji ponad 220 km nowej sieci wodociągowej, której budowa kosztować będzie ponad 190 mln zł.

Taka sama długość przewodów wodociągowych będzie zmodernizowana za kwotę blisko 360 mln zł. Jednocześnie przedsiębiorstwo będzie kontynuować plan poprawy technologii uzdatniania wody w stolicy, którego wartość szacowana jest na blisko 700 mln zł.Do końca 2012 roku przedsiębiorstwo chce oddać do użytku ponad 270 km nowych odcinków kanalizacji m.in. na Białołęce, Bielanach, Wawrze, Targówku, na Ursynowie, w Ursusie, Wilanowie i Wesołej. Te inwestycje kosztować będą ponad łącznie 500 mln zł.Jak poinformowała spółka, tak dużych inwestycji nie da się zrealizować bez dodatkowego wsparcia. Te dodatkowe środki mają pochodzić z unijnego Funduszu Spójności.

"Tylko w przyszłym roku Unia Europejska sfinansuje inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Warszawie na kwotę ponad 920 mln zł. Dotychczas Unia Europejska przyznała do wykorzystania przez MPWiK blisko 360 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł" - wyjaśniła spółka.Środki własne, które zostaną przeznaczone na realizację planu inwestycyjnego pochodzą ze świadczonych usług dostaw wody i odprowadzania ścieków. Spółka zapewnia, że obowiązujące obecnie ceny nie zmienią się od 1 stycznia nowego roku.Taryfa warszawskiego przedsiębiorstwa będzie aktualna do końca czerwca 2008 roku. Dopiero wiosną przedsiębiorstwo ma przygotowywać wniosek o jej zmianę.