Nowe oczyszczalnie przyjmować będą ścieki z obszaru, na którym żyje łącznie 1,85 mln ludzi, w przypadku gospodarki odpadami będzie to 3,5 mln mieszkańców Bułgarii. Na gospodarkę wodno-ściekową Unia da ponad 1 mld euro przy współfinansowaniu ze strony Bułgarów na poziomie 256,8 mln euro. W sumie na poprawę stanu środowiska przeznaczonych ma być 1,47 mld euro plus 334,3 ze środków rządowych.

Bułgaria staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla firm z sektora produktów i usług dla wodociągów i kanalizacji. Od wejścia do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku Bułgarii i Rumunii do obu krajów płynie duży strumień pieniędzy na rozwój infrastruktury, w tym m. in. sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody.

Pod koniec września br. rząd Bułgarii zapowiedział przeznaczenie 200 mln euro na budowę stacji uzdatniania wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Zgodnie z powziętym zobowiązaniem wraz z dołączeniem do Unii Europejskiej, państwo to musi zapewnić stacje uzdatniania dla każdej miejscowości wzdłuż wybrzeża, o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. do końca 2010 roku. Do 2014 roku każda miejscowość pow. 2 tys. mieszkańców musi mieć wodę pochodzącą ze stacji uzdatniania.