Naukowcy amerykańscy z University of Illinois opracowali nowy układ pozwalający na sprawne oczyszczanie wody zarówno z soli, jak i innych zawartych w niej zanieczyszczeń. Dzięki kanałom białkowym, które odpowiedzialne są za transport wody w poprzek błony biologicznej, naukowcom udało się stworzyć nowy hybrydowy układ, który umożliwia oczyszczanie wody z zawartych w niej jonów oraz innych zanieczyszczeń. Nowy materiał to hybrydowy polimerowo-białkowy układ, gdzie w polimerową matrycę wprowadzone są kanały białkowe, akwaporyny (AQPs) - odpowiedzialne w żywej komórce za transport wody w poprzek błony biologicznej. Białka w procesie samoorganizacji układają się w błonie utworzonej przez polimer, tworząc pory, którymi poprzez membranę może przenikać woda. Taka architektura polimerowo-białkowej membrany umożliwia filtrację wody, gdyż po jednej stronie membrany gromadzić się będzie oczyszczona woda, a po drugiej zawarte w niej jony, związki organiczne, czy inne zanieczyszczenia.

Dzięki tej technologii, w przyszłości będzie można w wydajny sposób odsalać wodę morską.