Coraz więcej wsi w Polsce ma nową kanalizację, jednak nie wszędzie ona dociera do wszystkich gospodarstw. Wtedy jedyną możliwością wyeliminowania szamb jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z przyjętymi przez samorząd zasadami (zawartymi w Uchwale z dnia 26 kwietnia 2007 r.), ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwracanych jest do 50 procent kosztów budowy przydomowej oczyszczalni. Istnieje jednak kilka warunków - dofinansowanie nie może być większe niż 5 tysięcy złotych (brutto), oczyszczalnia może mieć przepustowość do 7,5 m sześc. na dobę i musi być użytkowana przynajmniej przez 5 lat. Dofinansowanie nie obejmuje prac projektowych i kosztów późniejszej eksploatacji. Wypłata pieniędzy następuje do 30 dni po uruchomieniu oczyszczalni. Oczywiście na dofinansowanie z tytułu tego typu inwestycji nie mogą liczyć mieszkańcy budynków, w pobliżu których wybudowano lub planuje się budowę kanalizacji.

W gminie rozpoczęto realizację projektu kompleksowej budowy wodociągów i kanalizacji, przy wsparciu unijnego Funduszu Spójności. Sieć kanalizacyjna nie dotrze jednak do gospodarstw położonych na koloniach gminnych wsi. I z myślą o tych gospodarstwach wprowadzono dopłaty do przydomowych oczyszczalni. Dodatkowo w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do 2010 r. zmodernizowana będzie oczyszczalnia ścieków. Pierwsza jej modernizacja dokonana została w 2004 roku (po 6 latach od budowy), gdy osiągnęła ona moc przerobową 800 m sześc. ścieków na dobę. W kolejnym etapie udoskonalona ma być m. in. linia zagospodarowania osadów ściekowych.