Modernizacja polega przede wszystkim na zastąpieniu oczyszczania grawitacyjnego mechanicznym. Do tej pory wybudowano m.in. pompownię osadów, odstojniki. Zagospodarowaniu ulegać będą również osady, z których wytwarzane będą produkty dla budownictwa (kostki brukowe, krawężniki). W opinii Adama Tuni, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie jest to jedyna taka technologia oczyszczania osadów w Polsce. Po zakończeniu inwestycji skończy się problem ze złą jakością wody pobieranej z Wisłoka – dotychczas niesiony przez rzekę muł oraz różne zawiesiny pogarszają smak wody w kranach, pomimo tego, że jest ona intensywnie uzdatniana.

16 stycznia 2007 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podpisano umowy na realizację zadania „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody”. Stronami kontraktu są: Gmina Miasto Rzeszów, MPWiK Sp. z o. o. oraz wyłonione w wyniku przetargu konsorcjum złożone z firm: VA TECH WABAG GmbH z Wiednia (Austria) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka z Częstochowy. We wrześniu 2006 r., podpisano kontrakt na budowę Zakładu Gospodarki Osadami wartość ok. 2 mln 850 tys. euro.